Started in 1977, Journal of Nanjing University of Science and Technology (Bimonthly) is a comprehensive academic journal of natural science, supervised by the Administration of Industry and Information Technology and sponsored by Nanjing University of Science and Technology. It mainly publishes high-level academic papers covering Armament Science and Technology, Mechanical Engineering, Vehicle Engineering,Electronic and Electrical Engineering, Mechanics, Electronic and Optical Engineering, Automatic Control, Computer Science and Technology, Energy and Power Engineering, Civil Engineering, Chemical Engineering, Environmental Engineering, Bioengineering, Materials Science and Technology, Applied Physics, Applied Mathematics and Management Science. The journal has been listed as Chinese Core Journal by A Guide to the Chinese Core Journals (Peking University Press), and the full text is included by China Journal Net, Chinese Academic Journals (CD), Digital Periodical Groups of Wanfang Data Resource, Chinese Scientific Journal Database and CEPS Chinese Electronic Periodical Service.
Currently, the Journal has been listed as the source by the following databases: American Chemical Abstracts (CA), American Ulrich’s Periodicals Directory (UPD), Russian Abstract Journal (AJ), British INSPEC, Netherlandish Scopus, Polish Index of Copernicus International, Chinese Science Citation Database (CSCD) Expanded Database, Chinese Science and Technology Paper Citation Database (CSTPCD), and Chinese Academic Journal Comprehensive Evaluation Database (CAJCED).

[Yan Yu1,2a,Zhu Wei2a,Cai Runqiu2a,Cai Xiaowei2a,Zhang Hong1,Li Qianmu1,Wu Yiyun2b]
2018 04 [Abstract](122)[PDF:1415KB] (122)
[Ye Xijun,Yuan Peisen,Gou Xiaoqing,Yan Zhihui,He Jing]
2018 04 [Abstract](75)[PDF:1289KB] (75)
[Xu Ping1,Wu Chao2,Hu Fengjun1,Wu Fan1,Lin Jianwei1,Liu Jingjing1]
2018 04 [Abstract](67)[PDF:1045KB] (67)
[Sun Yunyun1,Jiang Zhaohui1,2,Shan Guipeng2,Liu Haiqiu1,Rao Yuan1,2]
2018 04 [Abstract](76)[PDF:1473KB] (76)
[Ling Jun,Song Qixiang,Fang Aidong,Li Xianwei]
2018 04 [Abstract](75)[PDF:1815KB] (75)
[Chen Baojia1,2,Wang Xinbo2,Zhao Chunhua1,2,Chen Fafa1,2,Qiu Guangyin2,Tian Hongliang1,2]
2018 04 [Abstract](71)[PDF:3008KB] (71)
[Gao Jin1,Ai Tianfu1,Li Zhixin2,Nie Zhigen1]
2018 04 [Abstract](75)[PDF:1656KB] (75)
[Yang Xiujian,Li Jinyu,Zhang Kun,Liao Tao]
2018 04 [Abstract](77)[PDF:1631KB] (77)
[Du Rui1,2,Li Daijin3,Li Yanxia4,Li Huarong5]
2018 04 [Abstract](85)[PDF:1149KB] (85)
[Liu Chunli1,Feng Junyang2,Yue Zhifang3,He Beibei1,Xin Zhikun,1 Huang Qiuying1]
2018 04 [Abstract](88)[PDF:1319KB] (88)
[Yao Fuguang1,Zhong Xianxin2,Zhou Jingchao3]
2018 04 [Abstract](82)[PDF:1143KB] (82)