Home >>high-impact papers list
Rankings Article Downloaded
1
Li Tao1,2,Wang Cichen1,2,Li Huakang1,2

2017 01 [22-][Abstract](1813)[PDF:1214KB ](2852)
2852
2 2600
3
Yang Jianfeng1,2,Yang Hang1,Zhao Tian1

2017 05 [596-][Abstract](447)[PDF:1359KB ](1885)
1885
4
ZHANG Li li 1,YANG Juan 2,LI Dan 1,YANG Xu jie 1, LU Lu de 1,WANG Xin 1

2004 No.04 [432-435][Abstract](204)[PDF:618KB ](1869)
1869
5 1569
6
Qiu Linfeng,Zuo Xiaobao,Tang Yujuan,Yin Guangji,Tang Honggang

2017 02 [217-][Abstract](478)[PDF:1565KB ](1444)
1444
7 1338
8
Sun Shengbo,Zhu Baoping,Yang Xiaoguang

2017 01 [35-][Abstract](825)[PDF:1292KB ](1311)
1311
9
Yang Chun,Guo Jian,Zhang Lei,Chen Qingwei

2017 03 [269-][Abstract](755)[PDF:1382KB ](1309)
1309
10
Shi Zhongrong1,Wang Sheng2,Liu Chuancai1

2017 01 [80-][Abstract](838)[PDF:3015KB ](1282)
1282
11
ChuYongsheng XuJianzhong LiXingguo

1999 No.06 [561-564][Abstract](405)[PDF:166KB ](1231)
1231
12 1230
13
Hu Bixia,Zhang Hongguang,Lu Jiangang,Yan Yue,Li Xueyuan,Han Jinhou,Liu Tong,Chen Jinshui,Sun Youxian

2017 05 [660-][Abstract](479)[PDF:1135KB ](1199)
1199
14 1187
15 1124
16 1089
17 1062
18
Duan Qijun Huang Degen Li Shinan

1996 No.04 [35-39][Abstract](543)[PDF:179KB ](1054)
1054
19
Jiang Bin1,2,Li Chaoying3,Li Zongyu3,Yang Bo2,Sun Xiaobin2

2017 01 [95-][Abstract](975)[PDF:1390KB ](1050)
1050
20
Wang Jianhong1,Chen Yaozhong2,Chen Gui1,Lin Jian1,Dai Zhengzhong1

2017 06 [693-][Abstract](1083)[PDF:1352KB ](1043)
1043
21
Bao Zhenzhou1,Chen Jieqing1,Sun Ruisheng1,Zhu Gang2

2017 05 [562-][Abstract](667)[PDF:1373KB ](1034)
1034
22
Shen Zheng,Wu Wei

2017 01 [65-][Abstract](869)[PDF:2379KB ](1018)
1018
23
LuMing LuChunxu LiuZuliang

2001 No.02 [210-214][Abstract](1004)[PDF:187KB ](1018)
1018
24 1015
25
Pang Wei1,Xie Xiaofang1,Sun Tao1,Zheng Lihui2,Sun Haiwen1

2017 01 [12-][Abstract](792)[PDF:1351KB ](1012)
1012
26
Xu Minrui1,2,Zeng Jie3,Mu Xiaoxing1,2,Li Zhixin1,2,Chen Gang1,2

2017 06 [730-][Abstract](556)[PDF:1534KB ](1009)
1009
27 1000
28
Li Jun 1,2,Gao Peiwei 1,Liu Hongwei 1,2,Zhang Lifang1

2017 05 [666-][Abstract](663)[PDF:1744KB ](991)
991
29
Huang Qiuying1,Liu Chunli1,Meng Xiangru2

2017 01 [108-][Abstract](948)[PDF:1475KB ](988)
988
30
SUN Dong-mei,LI Yong-xin, BU Xiong-zhu

2004 No.06 [612-616][Abstract](437)[PDF:972KB ](985)
985
31
Zhang Heng,Rui Xiaoting,Yang Fufeng,Zhu Wei,Tao Yu

2018 01 [1-][Abstract](876)[PDF:1435KB ](981)
981
32 968
33 956
34 941
35
Li Guanqiong1,Lin Qiuhan2

2017 02 [239-][Abstract](793)[PDF:983KB ](939)
939
36 935
37 918
38 906
39
FanYuanxun WangHuakun SongDefeng

2002年04期 [389-392][Abstract](411)[PDF:961KB ](905)
905
40
Song Guoqing1,Wang Shuman2,Yang Xudong2

2017 05 [591-][Abstract](694)[PDF:1289KB ](885)
885
41
GU Ya-lin,SHI Xiang-quan

2004 No.06 [630-633][Abstract](277)[PDF:162KB ](884)
884
42 879
43
Chen Sichun1,Zhao Xin2,Li Jun2,Luo Bixia3

2017 05 [550-][Abstract](567)[PDF:1276KB ](864)
864
44
WangLiangmo ZengXiaoping YuPengxiao

2001 No.03 [247-251][Abstract](485)[PDF:192KB ](851)
851
45
LONG Yuan,YUE Xiao bing,ZHOU Xiang,XIE Wen, FANG Xiang

2004 No.04 [369-374][Abstract](536)[PDF:240KB ](850)
850
46
Zhang Qi,Dong Cheng,Xu Zhihong

2017 05 [623-][Abstract](656)[PDF:1277KB ](850)
850
47
TangZhenmin ZhaoChunxia YangJingyu ZhangJin

2003 No.05 [610-615][Abstract](486)[PDF:756KB ](842)
842
48 839
49
WANG Shu liang 1,WANG Dong 2,FENG Zhen 2, HAO Yue zhao 3,LIU Gui lin 4

2004 No.04 [356-359][Abstract](449)[PDF:163KB ](838)
838
50 832