Home >>2008 01 issue list
[WANG Jie1,LIU Jian-guo2,BAI Qiao-dong1,WENG Chun-sheng1]

2008 01 [Abstract](627)
[DENG Shu-sheng,GENG Ji-hui,TAN Jun-jie,YE Jing-fang]

2008 01 [Abstract](364)
[WANG Jian,CAO Hong-gen,ZHOU Jian-long]

2008 01 [Abstract](707)
[PENG Zhi-guo1,ZHOU Yan-huang1,QI Li-ting1,2]

2008 01 [Abstract](836)
[DONG Guo-hua1,ZHU Xiao-cai1,LIU Zhen1,CAI Zi-xing2,HU De-wen1]

2008 01 [Abstract](729)
[ZHANG Hui,FAN Bao-chun,CHEN Yao-hui,ZHOU Ben-mou,LI Hong-zhi]

2008 01 [Abstract](579)
[HU Fu-qiang1,ZHANG Hong1,WANG Zhen-long1,ZHAO Wan-sheng2,HU Ding1,YU Yang1]

2008 01 [Abstract](381)
[WU Bing-hui,DENG Zong-quan,TAO Jian-guo,WU Xiang]

2008 01 [Abstract](632)
[LIU Xin-jin,ZOU Yun]

2008 01 [Abstract](425)
[SUN Zi-wen,JI Zhi-cheng]

2008 01 [Abstract](734)
[LEI Hong-yu,DAI Yue-wei,WANG Zhi-quan]

2008 01 [Abstract](635)
[GUO Zhi-bo1,2,YAN Yun-yang1,YANG Jing-yu1]

2008 01 [Abstract](689)
[TANG Wen-yan,LI Hui-peng,ZHANG Chun-fu]

2008 01 [Abstract](745)
[JIN Cong,WEI Zhi-lai,YANG Jing-yu]

2008 01 [Abstract](867)
[ZHANG Li,TAN Xin-lian,ZHOU Wen-hui,LIU Ji-lin]

2008 01 [Abstract](457)
[SUN Li-xin1,GUO Kun-qi2,YU Xiao-yang1,JIA Shi-lou3,WANG Mu-kun1]

2008 01 [Abstract](452)
[YU Yan-min,TANG Yi-ming,WU Wen]

2008 01 [Abstract](407)
[HUANG Jing,ZHU Ri-hong,LI Jian-xin,HE Yong]

2008 01 [Abstract](712)
[ZHUANG Wei,DING Da-Zhi,YE Zhen-Bao,CHEN Ru-Shan]

2008 01 [Abstract](574)
[GUO Xiao-jian1,2,YUAN Yong-bo2,WU Hai-ping2,DENG Kai-ming2]

2008 01 [Abstract](561)
[ZHANG Lan-he1,2,WANG Qun-hui1,JIAO Zhong-zhi1,3,XIE Wei-min1,XIA Bo1]

2008 01 [Abstract](759)
[OUYANG Li-xin1,2,HAN Yu-qi2]

2008 01 [Abstract](594)