Home >>2009 01 issue list
[FU Zhi-xin,WU Xiao-bei,HUANG Cheng,XU Zhi-liang]

2009 01 [Abstract](547)
[WANG Li-chao,YANG Yi,ZOU Yun]

2009 01 [Abstract](310)
[HE Chun-mei1,YE You-pei1,XU Wei-hong2]

2009 01 [Abstract](288)
[WU Jian-cheng1,WO Song-lin2,LU Guo-ping3]

2009 01 [Abstract](460)
[SHI Xing-xi1,2,ZHAO Chun-xia2,GUO Jian-hui2]

2009 01 [Abstract](458)
[YAN Yun-yang1,2,GUO Zhi-bo2,3,CHEN Fu-bing2,YANG Jing-yu2]

2009 01 [Abstract](549)
[JIANG Dao-xia1,2,WENG Ye-Lin1,2,LIU Ling2,LIU Feng-yu1]

2009 01 [Abstract](412)
[WANG Yong-jian,XU Yu-bin,ZHAO Hong-lin]

2009 01 [Abstract](308)
[LI Ming-jiang1,ZHANG Yi2,ZHANG Zhong-zhao1]

2009 01 [Abstract](476)
[ZHAO Ji-yong1,2,MA Da-wei1,LE Gui-gao1]

2009 01 [Abstract](497)
[YANG Fan1,2,RUI Xiao-ting1,WANG Guo-ping1,ZHANG Chi1,2]

2009 01 [Abstract](337)
[WANG Guang-wei1,2,RUI Xiao-ting1,WANG Guo-ping1]

2009 01 [Abstract](505)
[ZHOU Qiong,YAN Jie]

2009 01 [Abstract](338)
[LI Yan1,WANG Zhong-yuan1,YI Wen-jun2,WEI Xin1]

2009 01 [Abstract](545)
[WEN Quan,WANG Yu-shi]

2009 01 [Abstract](601)
[HU Liang-ming1,2,XU Cheng1,WANG Yong-juan1,LIU Gang2]

2009 01 [Abstract](433)
[LI Xin1,WENG Chun-sheng2]

2009 01 [Abstract](462)
[LU Chun-yi,ZHOU Yan-huang,YU Yong-gang,LU Xin]

2009 01 [Abstract](428)
[PAN Wen-geng1,2,WANG Xiao-ming1,CHEN Rui2,LIU Wen-qiang2]

2009 01 [Abstract](511)
[LIN Fen,ZHAO You-qun]

2009 01 [Abstract](529)
[YU Yan-shun,ZHANG Shao-fan,NIU Yan-qing,ZHAO Yong-jun]

2009 01 [Abstract](324)
[YANG Yi,WANG Qi-wei,WANG Lian-jun]

2009 01 [Abstract](390)