Home >>2013 01 issue list
[Yang Zhangjing,Liu Chuancai,Gu Xingjian,Zhu Jun]

2013 01 [Abstract](547)
[Wang Lijuan1,2,Yang Xibei1,2,Yang Jingyu1,Wu Chen2]

2013 01 [Abstract](414)
[Li Qiujie,Mao Yaobin,Ye Shuguang,Wang Zhiquan]

2013 01 [Abstract](448)
[Qian Hongyan,Chen Bing,Yuan Jiabin]

2013 01 [Abstract](406)
[Qian Ailing1,Ding Xiaofeng2,Lu Yansheng2,Li Yongfeng1,Lou Songjiang1]

2013 01 [Abstract](404)
[Hai Yan1,2,Wang Zhijian1,Liu Zhizhong3,Zhou Xiaofeng1,Shang Ling2]

2013 01 [Abstract](274)
[Zhou Wei1,Liao Wenhe1,Tian Wei1,Wan Shiming2,Liu Yong2]

2013 01 [Abstract](338)
[Lin Jiming,Xu Zhaoping,Chang Siqin]

2013 01 [Abstract](391)
[Xian Dongpeng,Liao Zhenqiang,Li Jiasheng,Song Jie]

2013 01 [Abstract](295)
[Shan Yonghai1,Tian Hongyuan1,Liao Zhenqiang2,Yin Chen3,Ge Xinxin1]

2013 01 [Abstract](324)
[Meng Xiangfei1,2,Wang Changming1,He Boxia1,He Yunfeng1,Zhao Hui3]

2013 01 [Abstract](275)
[Qu Shilin1,Peng Li1,Ma Fei1,Chen Caixia2]

2013 01 [Abstract](269)
[Li Yunxiang1,Pan Quan1,Liu Zhili2,Liu Juan2]

2013 01 [Abstract](318)
[Zheng Pengfei,Zhang He,Zhang Xiangjin]

2013 01 [Abstract](411)
[Xue Caijun,Xu Jiangbo,Liang Heng,Zhang Junmiao,Lin Hongzhi]

2013 01 [Abstract](267)
[Hong Jinxiang1,Miao Changwen1,Shi Xingxi2,Wan Yun1]

2013 01 [Abstract](418)
[Geng Jiao1,2,Wang Xiaoxu1,Yuan Gang1,Zhang Feng1,Zhang Zhibing1,2]

2013 01 [Abstract](441)
[Yang Yan,Shi Xinyu,Wang Jinshou,Hu Sheng,Zhou Hongyan]

2013 01 [Abstract](573)
[Guo Jingbo1,Ma Fang2,Yang Jixian2,Cui Di2,Wei Li2]

2013 01 [Abstract](312)
[Chen Hongbin1,Qian Linfang1,Zhao Lihong2,Xu Yadong1]

2013 01 [Abstract](328)
[Dong Tao1,Liu Fuxian1,Li Qingliang2,Guo Xinpeng1]

2013 01 [Abstract](290)