Home >>2019 01 issue list
[Yu Dongjun,Li Yang]

2019 01 [Abstract](1792)[PDF:1137KB](2011)
[Jia Zongpu,Yang Huanhuan,Song Cheng,Xie Guojun]

2019 01 [Abstract](597)[PDF:1141KB](292)
[Chen Yao1,Song Xiaoning1,Yu Dongjun2]

2019 01 [Abstract](611)[PDF:1561KB](545)
[Tang Kezong1,Zhan Tangsen1,Li Zuoyong2,Shu Yun1]

2019 01 [Abstract](556)[PDF:983KB](664)
[Wang Xiaonong,Li Jianguo,He Yunpeng]

2019 01 [Abstract](677)[PDF:1435KB](489)
[Jiang Weili,Chen Zhenhua,Shao Dangguo,Ma Lei,Xiang Yan,Zheng Na,Yu Zhengtao]

2019 01 [Abstract](716)[PDF:1148KB](366)
[Zhang Zhaodong1,Xu Xiaoliang2,Yang Yang2,Zhang Honghu2,3,Lu Baochun2]

2019 01 [Abstract](548)[PDF:1190KB](698)
[Ding Fang1,Yang Chuang1,Guan Shandu2,Chen Guibo2]

2019 01 [Abstract](443)[PDF:1453KB](452)
[Tan Xue1,Guo Qiang2,Xu Jian2,Song Weihua2,Guan Jun1,Liu Mingzhu1,Liang Xin1,Song Lulu1,Chen Shuqin3]

2019 01 [Abstract](561)[PDF:1401KB](244)
[Zhang Hongling1,Wang Ning2,3,Shen Jinyou2,Jiang Xinbai2]

2019 01 [Abstract](435)[PDF:1424KB](573)