Home >>2019 01 issue list
[Yu Dongjun,Li Yang]

2019 01 [Abstract](2589)[PDF:1137KB](2787)
[Jia Zongpu,Yang Huanhuan,Song Cheng,Xie Guojun]

2019 01 [Abstract](878)[PDF:1141KB](467)
[Chen Yao1,Song Xiaoning1,Yu Dongjun2]

2019 01 [Abstract](890)[PDF:1561KB](778)
[Tang Kezong1,Zhan Tangsen1,Li Zuoyong2,Shu Yun1]

2019 01 [Abstract](831)[PDF:983KB](869)
[Wang Xiaonong,Li Jianguo,He Yunpeng]

2019 01 [Abstract](1013)[PDF:1435KB](726)
[Jiang Weili,Chen Zhenhua,Shao Dangguo,Ma Lei,Xiang Yan,Zheng Na,Yu Zhengtao]

2019 01 [Abstract](1012)[PDF:1148KB](713)
[Zhang Zhaodong1,Xu Xiaoliang2,Yang Yang2,Zhang Honghu2,3,Lu Baochun2]

2019 01 [Abstract](777)[PDF:1190KB](934)
[Ding Fang1,Yang Chuang1,Guan Shandu2,Chen Guibo2]

2019 01 [Abstract](691)[PDF:1453KB](666)
[Tan Xue1,Guo Qiang2,Xu Jian2,Song Weihua2,Guan Jun1,Liu Mingzhu1,Liang Xin1,Song Lulu1,Chen Shuqin3]

2019 01 [Abstract](885)[PDF:1401KB](461)
[Zhang Hongling1,Wang Ning2,3,Shen Jinyou2,Jiang Xinbai2]

2019 01 [Abstract](743)[PDF:1424KB](1211)