Home >>2009 04 issue list
[ZHONG Yong1,3,ZHANG Hong1,2,LIU Feng-yu1,2]

2009 04 [Abstract](262)
[JIANG Dao-xia1,2,LIU Feng-yu1]

2009 04 [Abstract](226)
[WANG Ling,SONG Bin,ZHANG Gong-xuan,WANG Ping-li]

2009 04 [Abstract](248)
[WANG Wei,YANG Wu,QI Hai-feng]

2009 04 [Abstract](252)
[ZHU Bao-ping,QIAN Kun,LIU Feng-yu]

2009 04 [Abstract](372)
[PAN Zhi-song1,YAN Ji-kun2,YANG Xu-bing3,MIAO Zhi-min1,CHEN Bin3]

2009 04 [Abstract](800)
[SHAO Xian-he1,LI Ai-zhi2,YAN Fa-bao3,QIAO Xiao-lin1]

2009 04 [Abstract](634)
[JIANG Ding-guo1,ZHANG Yu-lin2,JIAO Zhu-qing1,XU Bao-guo1]

2009 04 [Abstract](1810)
[ZHANG Bei-lin1,2,QIAN Lin-fang1,CAO Jian-jun2,REN Guo-quan2]

2009 04 [Abstract](932)
[SU Xiao-peng,QIAN Lin-fang,DAI Jin-song,WANG Mao-sen]

2009 04 [Abstract](469)
[ZHU Jian-sheng1,2,ZHAO Guo-zhi1,DU Zhong-hua1,WANG Xian-zhi1]

2009 04 [Abstract](294)
[LIU Bo,LU Jing,WANG Jiong]

2009 04 [Abstract](918)
[HUANG Xue-gong,CHEN He-juan]

2009 04 [Abstract](541)
[JI Wei-wei1,2,LIU Zhong1]

2009 04 [Abstract](582)
[ZHANG Yi,BAI Lian-fa,CHEN Qian,GU Guo-hua]

2009 04 [Abstract](321)
[TANG Wan-chun,LU Cheng,ZHOU Pu-ke]

2009 04 [Abstract](211)
[CAI Zheng-yu,CHEN Wen-wu,XIE Ren-hong]

2009 04 [Abstract](461)
[ZHANG Ying-hao,YANG Guo,WU Wen]

2009 04 [Abstract](439)
[ZHANG Yue-jun,ZHAO Xiao-lei,LI Xiao-xiao,LIU Cheng,ZHU Ling-ling]

2009 04 [Abstract](375)
[SHI Wei-yun,NIU Yong-sheng,QIU Ming-yan,LI Yan-xia]

2009 04 [Abstract](411)
[MENG Lu1,2,YANG Ji-xian1,2,MA Fang1,2,JIN Chao1,2,PANG Chang-long1,2]

2009 04 [Abstract](273)
[JIANG Wei-dong,CHEN Li-fen]

2009 04 [Abstract](236)