Home >>2009 04 issue list
[ZHONG Yong1,3,ZHANG Hong1,2,LIU Feng-yu1,2]

2009 04 [Abstract](393)
[JIANG Dao-xia1,2,LIU Feng-yu1]

2009 04 [Abstract](401)
[WANG Ling,SONG Bin,ZHANG Gong-xuan,WANG Ping-li]

2009 04 [Abstract](360)
[WANG Wei,YANG Wu,QI Hai-feng]

2009 04 [Abstract](415)
[ZHU Bao-ping,QIAN Kun,LIU Feng-yu]

2009 04 [Abstract](683)
[PAN Zhi-song1,YAN Ji-kun2,YANG Xu-bing3,MIAO Zhi-min1,CHEN Bin3]

2009 04 [Abstract](1079)
[SHAO Xian-he1,LI Ai-zhi2,YAN Fa-bao3,QIAO Xiao-lin1]

2009 04 [Abstract](928)
[JIANG Ding-guo1,ZHANG Yu-lin2,JIAO Zhu-qing1,XU Bao-guo1]

2009 04 [Abstract](2223)
[ZHANG Bei-lin1,2,QIAN Lin-fang1,CAO Jian-jun2,REN Guo-quan2]

2009 04 [Abstract](1339)
[SU Xiao-peng,QIAN Lin-fang,DAI Jin-song,WANG Mao-sen]

2009 04 [Abstract](735)
[ZHU Jian-sheng1,2,ZHAO Guo-zhi1,DU Zhong-hua1,WANG Xian-zhi1]

2009 04 [Abstract](464)
[LIU Bo,LU Jing,WANG Jiong]

2009 04 [Abstract](1282)
[HUANG Xue-gong,CHEN He-juan]

2009 04 [Abstract](817)
[JI Wei-wei1,2,LIU Zhong1]

2009 04 [Abstract](904)
[ZHANG Yi,BAI Lian-fa,CHEN Qian,GU Guo-hua]

2009 04 [Abstract](462)
[TANG Wan-chun,LU Cheng,ZHOU Pu-ke]

2009 04 [Abstract](339)
[CAI Zheng-yu,CHEN Wen-wu,XIE Ren-hong]

2009 04 [Abstract](757)
[ZHANG Ying-hao,YANG Guo,WU Wen]

2009 04 [Abstract](666)
[ZHANG Yue-jun,ZHAO Xiao-lei,LI Xiao-xiao,LIU Cheng,ZHU Ling-ling]

2009 04 [Abstract](601)
[SHI Wei-yun,NIU Yong-sheng,QIU Ming-yan,LI Yan-xia]

2009 04 [Abstract](704)
[MENG Lu1,2,YANG Ji-xian1,2,MA Fang1,2,JIN Chao1,2,PANG Chang-long1,2]

2009 04 [Abstract](412)
[JIANG Wei-dong,CHEN Li-fen]

2009 04 [Abstract](338)