Home >>2014 04 issue list
[Pan Xiaobin1,Tan Lebin1,Gu Hui2]

2014 04 [Abstract](246)
[Gao Zhenru1,2,Fang Xiang2,Zhao Huichang1,Yi Yun2,Li Delin2]

2014 04 [Abstract](295)
[Song Jie,Liao Zhenqiang,Li Jiasheng,Xian Dongpeng]

2014 04 [Abstract](278)
[Shi Xiaohong1,Chen Haili2,Zhou Guangming2,Wang Xinfeng2,Feng Weichao2]

2014 04 [Abstract](185)
[Shi Zhen,Ma Wenqiao,Wang Fei,Zhang Yufang]

2014 04 [Abstract](186)
[Zhang Li1,Lu Jingui1,Cao Lingyan2,Yu Zhengwei2,Cheng Mingxiao2]

2014 04 [Abstract](142)
[Shuai Xiaoying1,2,Qian Huanyan1]

2014 04 [Abstract](208)
[Xiao Fu1,2,3,Sun Guoxia1,Xu Jia1,2,Jiang Lingyun1,2,Wang Ruchuan1,2,3]

2014 04 [Abstract](176)
[Pan Jun1,Wang Ruiqin2,Kong Fansheng3]

2014 04 [Abstract](275)
[Zhang Bingyi1,2,Wei Bo1,Chen Jiancheng3,Wei Jie4,Rao Guozheng1,2]

2014 04 [Abstract](266)
[Liu Zhiyi1,Chen Gong2]

2014 04 [Abstract](184)
[Chen Ying1,Li Yingjie3,Zhu Sifeng2]

2014 04 [Abstract](236)
[Lin Xichuan1,Bie Zhisong 2]

2014 04 [Abstract](165)
[Liao Chuanzhu1,Zhang Dan2,Jiang Mingyan3]

2014 04 [Abstract](291)
[Shi Jingjie,Chen Liping,Chen Wanghua,Yang Hui]

2014 04 [Abstract](115)