Home >>2014 04 issue list
[Pan Xiaobin1,Tan Lebin1,Gu Hui2]

2014 04 [Abstract](670)
[Gao Zhenru1,2,Fang Xiang2,Zhao Huichang1,Yi Yun2,Li Delin2]

2014 04 [Abstract](929)
[Song Jie,Liao Zhenqiang,Li Jiasheng,Xian Dongpeng]

2014 04 [Abstract](1095)
[Shi Xiaohong1,Chen Haili2,Zhou Guangming2,Wang Xinfeng2,Feng Weichao2]

2014 04 [Abstract](690)
[Shi Zhen,Ma Wenqiao,Wang Fei,Zhang Yufang]

2014 04 [Abstract](697)
[Zhang Li1,Lu Jingui1,Cao Lingyan2,Yu Zhengwei2,Cheng Mingxiao2]

2014 04 [Abstract](447)
[Shuai Xiaoying1,2,Qian Huanyan1]

2014 04 [Abstract](772)
[Xiao Fu1,2,3,Sun Guoxia1,Xu Jia1,2,Jiang Lingyun1,2,Wang Ruchuan1,2,3]

2014 04 [Abstract](848)
[Pan Jun1,Wang Ruiqin2,Kong Fansheng3]

2014 04 [Abstract](943)
[Zhang Bingyi1,2,Wei Bo1,Chen Jiancheng3,Wei Jie4,Rao Guozheng1,2]

2014 04 [Abstract](1005)
[Liu Zhiyi1,Chen Gong2]

2014 04 [Abstract](679)
[Chen Ying1,Li Yingjie3,Zhu Sifeng2]

2014 04 [Abstract](819)
[Lin Xichuan1,Bie Zhisong 2]

2014 04 [Abstract](870)
[Liao Chuanzhu1,Zhang Dan2,Jiang Mingyan3]

2014 04 [Abstract](942)
[Shi Jingjie,Chen Liping,Chen Wanghua,Yang Hui]

2014 04 [Abstract](647)