Home >>2018 04 issue list
[Yan Yu1,2a,Zhu Wei2a,Cai Runqiu2a,Cai Xiaowei2a,Zhang Hong1,Li Qianmu1,Wu Yiyun2b]

2018 04 [Abstract](583)[PDF:1415KB](511)
[Ye Xijun,Yuan Peisen,Gou Xiaoqing,Yan Zhihui,He Jing]

2018 04 [Abstract](578)[PDF:1289KB](341)
[Xu Ping1,Wu Chao2,Hu Fengjun1,Wu Fan1,Lin Jianwei1,Liu Jingjing1]

2018 04 [Abstract](574)[PDF:1045KB](434)
[Sun Yunyun1,Jiang Zhaohui1,2,Shan Guipeng2,Liu Haiqiu1,Rao Yuan1,2]

2018 04 [Abstract](580)[PDF:1473KB](316)
[Ling Jun,Song Qixiang,Fang Aidong,Li Xianwei]

2018 04 [Abstract](431)[PDF:1815KB](952)
[Chen Baojia1,2,Wang Xinbo2,Zhao Chunhua1,2,Chen Fafa1,2,Qiu Guangyin2,Tian Hongliang1,2]

2018 04 [Abstract](657)[PDF:3008KB](325)
[Gao Jin1,Ai Tianfu1,Li Zhixin2,Nie Zhigen1]

2018 04 [Abstract](370)[PDF:1656KB](317)
[Yang Xiujian,Li Jinyu,Zhang Kun,Liao Tao]

2018 04 [Abstract](533)[PDF:1631KB](328)
[Du Rui1,2,Li Daijin3,Li Yanxia4,Li Huarong5]

2018 04 [Abstract](405)[PDF:1149KB](418)
[Liu Chunli1,Feng Junyang2,Yue Zhifang3,He Beibei1,Xin Zhikun,1 Huang Qiuying1]

2018 04 [Abstract](451)[PDF:1319KB](404)
[Yao Fuguang1,Zhong Xianxin2,Zhou Jingchao3]

2018 04 [Abstract](507)[PDF:1143KB](456)