Home >>2018 04 issue list
[Yan Yu1,2a,Zhu Wei2a,Cai Runqiu2a,Cai Xiaowei2a,Zhang Hong1,Li Qianmu1,Wu Yiyun2b]

2018 04 [Abstract](1094)[PDF:1415KB](1016)
[Ye Xijun,Yuan Peisen,Gou Xiaoqing,Yan Zhihui,He Jing]

2018 04 [Abstract](1015)[PDF:1289KB](799)
[Xu Ping1,Wu Chao2,Hu Fengjun1,Wu Fan1,Lin Jianwei1,Liu Jingjing1]

2018 04 [Abstract](964)[PDF:1045KB](908)
[Sun Yunyun1,Jiang Zhaohui1,2,Shan Guipeng2,Liu Haiqiu1,Rao Yuan1,2]

2018 04 [Abstract](855)[PDF:1473KB](788)
[Ling Jun,Song Qixiang,Fang Aidong,Li Xianwei]

2018 04 [Abstract](781)[PDF:1815KB](1472)
[Chen Baojia1,2,Wang Xinbo2,Zhao Chunhua1,2,Chen Fafa1,2,Qiu Guangyin2,Tian Hongliang1,2]

2018 04 [Abstract](1271)[PDF:3008KB](704)
[Gao Jin1,Ai Tianfu1,Li Zhixin2,Nie Zhigen1]

2018 04 [Abstract](667)[PDF:1656KB](688)
[Yang Xiujian,Li Jinyu,Zhang Kun,Liao Tao]

2018 04 [Abstract](958)[PDF:1631KB](735)
[Du Rui1,2,Li Daijin3,Li Yanxia4,Li Huarong5]

2018 04 [Abstract](802)[PDF:1149KB](795)
[Liu Chunli1,Feng Junyang2,Yue Zhifang3,He Beibei1,Xin Zhikun,1 Huang Qiuying1]

2018 04 [Abstract](940)[PDF:1319KB](674)
[Yao Fuguang1,Zhong Xianxin2,Zhou Jingchao3]

2018 04 [Abstract](888)[PDF:1143KB](1115)