Home >>2018 04 issue list
[Yan Yu1,2a,Zhu Wei2a,Cai Runqiu2a,Cai Xiaowei2a,Zhang Hong1,Li Qianmu1,Wu Yiyun2b]

2018 04 [Abstract](1196)[PDF:1415KB](1083)
[Ye Xijun,Yuan Peisen,Gou Xiaoqing,Yan Zhihui,He Jing]

2018 04 [Abstract](1112)[PDF:1289KB](869)
[Xu Ping1,Wu Chao2,Hu Fengjun1,Wu Fan1,Lin Jianwei1,Liu Jingjing1]

2018 04 [Abstract](1044)[PDF:1045KB](983)
[Sun Yunyun1,Jiang Zhaohui1,2,Shan Guipeng2,Liu Haiqiu1,Rao Yuan1,2]

2018 04 [Abstract](930)[PDF:1473KB](846)
[Ling Jun,Song Qixiang,Fang Aidong,Li Xianwei]

2018 04 [Abstract](876)[PDF:1815KB](1599)
[Chen Baojia1,2,Wang Xinbo2,Zhao Chunhua1,2,Chen Fafa1,2,Qiu Guangyin2,Tian Hongliang1,2]

2018 04 [Abstract](1382)[PDF:3008KB](790)
[Gao Jin1,Ai Tianfu1,Li Zhixin2,Nie Zhigen1]

2018 04 [Abstract](717)[PDF:1656KB](766)
[Yang Xiujian,Li Jinyu,Zhang Kun,Liao Tao]

2018 04 [Abstract](1024)[PDF:1631KB](810)
[Du Rui1,2,Li Daijin3,Li Yanxia4,Li Huarong5]

2018 04 [Abstract](912)[PDF:1149KB](868)
[Liu Chunli1,Feng Junyang2,Yue Zhifang3,He Beibei1,Xin Zhikun,1 Huang Qiuying1]

2018 04 [Abstract](1068)[PDF:1319KB](750)
[Yao Fuguang1,Zhong Xianxin2,Zhou Jingchao3]

2018 04 [Abstract](986)[PDF:1143KB](1238)