Home >>2019 04 issue list
[Zheng Wanrong,Zheng Tingting,Zhang Maoyin]

2019 04 [Abstract](834)[PDF:945KB](1092)
[Liu Yifei1,Guo Hongyue2,Liu Xiaodong1]

2019 04 [Abstract](701)[PDF:976KB](613)
[Zhang Jiahuan1,2,Li Leijun1,2,Li Meizheng3,4,Mi Jusheng1,2,Xie Bin3,4]

2019 04 [Abstract](743)[PDF:2896KB](390)
[Chen Hong,Ma Yingcang,Yang Xiaofei,Xu Qiuxia]

2019 04 [Abstract](631)[PDF:1647KB](448)
[Tang Kezong1,Li Zuoyong2,Zhan Tangsen1,Li Fang1,Jiang Yunhao1]

2019 04 [Abstract](664)[PDF:1468KB](587)
[Xu Xiaoxia,Jiang Chunmao,Huang Chunmei]

2019 04 [Abstract](566)[PDF:1280KB](445)
[Lou Kang,Zhu Zhiyu,Ge Huilin]

2019 04 [Abstract](588)[PDF:1745KB](381)
[Liu Chengting,Liu Gang,Yan Zuoxiu]

2019 04 [Abstract](523)[PDF:1595KB](558)
[Fang Yu1,Gao Lei1,Liu Zhonghui1,Yang Xin2]

2019 04 [Abstract](707)[PDF:1329KB](380)
[Yang Donhua,Wang Zhixiang,Qiu Han]

2019 04 [Abstract](541)[PDF:1309KB](354)
[Wang Qun1,Li Fujuan1,Zhou Qian2]

2019 04 [Abstract](618)[PDF:1144KB](585)
[Sun Yonghui1,Wang Fujue1,Deng Peng2]

2019 04 [Abstract](618)[PDF:3803KB](346)
[Tang Jing,Yang Yi,Xu Mengge,Qiao Ziyang,Yu Siji,Huang Qiuying]

2019 04 [Abstract](504)[PDF:1626KB](542)