Home >>2019 04 issue list
[Zheng Wanrong,Zheng Tingting,Zhang Maoyin]

2019 04 [Abstract](487)[PDF:945KB](890)
[Liu Yifei1,Guo Hongyue2,Liu Xiaodong1]

2019 04 [Abstract](311)[PDF:976KB](382)
[Zhang Jiahuan1,2,Li Leijun1,2,Li Meizheng3,4,Mi Jusheng1,2,Xie Bin3,4]

2019 04 [Abstract](391)[PDF:2896KB](156)
[Chen Hong,Ma Yingcang,Yang Xiaofei,Xu Qiuxia]

2019 04 [Abstract](318)[PDF:1647KB](152)
[Tang Kezong1,Li Zuoyong2,Zhan Tangsen1,Li Fang1,Jiang Yunhao1]

2019 04 [Abstract](308)[PDF:1468KB](157)
[Xu Xiaoxia,Jiang Chunmao,Huang Chunmei]

2019 04 [Abstract](253)[PDF:1280KB](154)
[Lou Kang,Zhu Zhiyu,Ge Huilin]

2019 04 [Abstract](262)[PDF:1745KB](166)
[Liu Chengting,Liu Gang,Yan Zuoxiu]

2019 04 [Abstract](248)[PDF:1595KB](307)
[Fang Yu1,Gao Lei1,Liu Zhonghui1,Yang Xin2]

2019 04 [Abstract](379)[PDF:1329KB](140)
[Yang Donhua,Wang Zhixiang,Qiu Han]

2019 04 [Abstract](276)[PDF:1309KB](137)
[Wang Qun1,Li Fujuan1,Zhou Qian2]

2019 04 [Abstract](316)[PDF:1144KB](170)
[Sun Yonghui1,Wang Fujue1,Deng Peng2]

2019 04 [Abstract](281)[PDF:3803KB](156)
[Tang Jing,Yang Yi,Xu Mengge,Qiao Ziyang,Yu Siji,Huang Qiuying]

2019 04 [Abstract](272)[PDF:1626KB](311)