Home >>2019 04 issue list
[Zheng Wanrong,Zheng Tingting,Zhang Maoyin]

2019 04 [Abstract](1001)[PDF:945KB](1184)
[Liu Yifei1,Guo Hongyue2,Liu Xiaodong1]

2019 04 [Abstract](875)[PDF:976KB](697)
[Zhang Jiahuan1,2,Li Leijun1,2,Li Meizheng3,4,Mi Jusheng1,2,Xie Bin3,4]

2019 04 [Abstract](880)[PDF:2896KB](479)
[Chen Hong,Ma Yingcang,Yang Xiaofei,Xu Qiuxia]

2019 04 [Abstract](787)[PDF:1647KB](532)
[Tang Kezong1,Li Zuoyong2,Zhan Tangsen1,Li Fang1,Jiang Yunhao1]

2019 04 [Abstract](896)[PDF:1468KB](680)
[Xu Xiaoxia,Jiang Chunmao,Huang Chunmei]

2019 04 [Abstract](718)[PDF:1280KB](524)
[Lou Kang,Zhu Zhiyu,Ge Huilin]

2019 04 [Abstract](774)[PDF:1745KB](456)
[Liu Chengting,Liu Gang,Yan Zuoxiu]

2019 04 [Abstract](688)[PDF:1595KB](639)
[Fang Yu1,Gao Lei1,Liu Zhonghui1,Yang Xin2]

2019 04 [Abstract](864)[PDF:1329KB](473)
[Yang Donhua,Wang Zhixiang,Qiu Han]

2019 04 [Abstract](695)[PDF:1309KB](440)
[Wang Qun1,Li Fujuan1,Zhou Qian2]

2019 04 [Abstract](766)[PDF:1144KB](674)
[Sun Yonghui1,Wang Fujue1,Deng Peng2]

2019 04 [Abstract](741)[PDF:3803KB](429)
[Lai Fei,Hu Bo]

2019 04 [Abstract](1061)[PDF:1794KB](679)
[Tang Jing,Yang Yi,Xu Mengge,Qiao Ziyang,Yu Siji,Huang Qiuying]

2019 04 [Abstract](634)[PDF:1626KB](630)