Home >>2019 04 issue list
[Zheng Wanrong,Zheng Tingting,Zhang Maoyin]

2019 04 [Abstract](744)[PDF:945KB](1021)
[Liu Yifei1,Guo Hongyue2,Liu Xiaodong1]

2019 04 [Abstract](534)[PDF:976KB](538)
[Zhang Jiahuan1,2,Li Leijun1,2,Li Meizheng3,4,Mi Jusheng1,2,Xie Bin3,4]

2019 04 [Abstract](656)[PDF:2896KB](318)
[Chen Hong,Ma Yingcang,Yang Xiaofei,Xu Qiuxia]

2019 04 [Abstract](522)[PDF:1647KB](379)
[Tang Kezong1,Li Zuoyong2,Zhan Tangsen1,Li Fang1,Jiang Yunhao1]

2019 04 [Abstract](545)[PDF:1468KB](514)
[Xu Xiaoxia,Jiang Chunmao,Huang Chunmei]

2019 04 [Abstract](464)[PDF:1280KB](350)
[Lou Kang,Zhu Zhiyu,Ge Huilin]

2019 04 [Abstract](473)[PDF:1745KB](293)
[Liu Chengting,Liu Gang,Yan Zuoxiu]

2019 04 [Abstract](433)[PDF:1595KB](490)
[Fang Yu1,Gao Lei1,Liu Zhonghui1,Yang Xin2]

2019 04 [Abstract](599)[PDF:1329KB](307)
[Yang Donhua,Wang Zhixiang,Qiu Han]

2019 04 [Abstract](470)[PDF:1309KB](281)
[Wang Qun1,Li Fujuan1,Zhou Qian2]

2019 04 [Abstract](530)[PDF:1144KB](503)
[Sun Yonghui1,Wang Fujue1,Deng Peng2]

2019 04 [Abstract](534)[PDF:3803KB](273)
[Tang Jing,Yang Yi,Xu Mengge,Qiao Ziyang,Yu Siji,Huang Qiuying]

2019 04 [Abstract](418)[PDF:1626KB](479)