Home >>2019 04 issue list
[Zheng Wanrong,Zheng Tingting,Zhang Maoyin]

2019 04 [Abstract](919)[PDF:945KB](1145)
[Liu Yifei1,Guo Hongyue2,Liu Xiaodong1]

2019 04 [Abstract](791)[PDF:976KB](663)
[Zhang Jiahuan1,2,Li Leijun1,2,Li Meizheng3,4,Mi Jusheng1,2,Xie Bin3,4]

2019 04 [Abstract](816)[PDF:2896KB](437)
[Chen Hong,Ma Yingcang,Yang Xiaofei,Xu Qiuxia]

2019 04 [Abstract](723)[PDF:1647KB](498)
[Tang Kezong1,Li Zuoyong2,Zhan Tangsen1,Li Fang1,Jiang Yunhao1]

2019 04 [Abstract](783)[PDF:1468KB](632)
[Xu Xiaoxia,Jiang Chunmao,Huang Chunmei]

2019 04 [Abstract](656)[PDF:1280KB](496)
[Lou Kang,Zhu Zhiyu,Ge Huilin]

2019 04 [Abstract](695)[PDF:1745KB](422)
[Liu Chengting,Liu Gang,Yan Zuoxiu]

2019 04 [Abstract](619)[PDF:1595KB](604)
[Fang Yu1,Gao Lei1,Liu Zhonghui1,Yang Xin2]

2019 04 [Abstract](783)[PDF:1329KB](430)
[Yang Donhua,Wang Zhixiang,Qiu Han]

2019 04 [Abstract](627)[PDF:1309KB](405)
[Wang Qun1,Li Fujuan1,Zhou Qian2]

2019 04 [Abstract](699)[PDF:1144KB](633)
[Sun Yonghui1,Wang Fujue1,Deng Peng2]

2019 04 [Abstract](682)[PDF:3803KB](395)
[Tang Jing,Yang Yi,Xu Mengge,Qiao Ziyang,Yu Siji,Huang Qiuying]

2019 04 [Abstract](578)[PDF:1626KB](594)