Home >>2019 04 issue list
[Zheng Wanrong,Zheng Tingting,Zhang Maoyin]

2019 04 [Abstract](594)[PDF:945KB](990)
[Liu Yifei1,Guo Hongyue2,Liu Xiaodong1]

2019 04 [Abstract](447)[PDF:976KB](480)
[Zhang Jiahuan1,2,Li Leijun1,2,Li Meizheng3,4,Mi Jusheng1,2,Xie Bin3,4]

2019 04 [Abstract](555)[PDF:2896KB](261)
[Chen Hong,Ma Yingcang,Yang Xiaofei,Xu Qiuxia]

2019 04 [Abstract](431)[PDF:1647KB](306)
[Tang Kezong1,Li Zuoyong2,Zhan Tangsen1,Li Fang1,Jiang Yunhao1]

2019 04 [Abstract](427)[PDF:1468KB](442)
[Xu Xiaoxia,Jiang Chunmao,Huang Chunmei]

2019 04 [Abstract](373)[PDF:1280KB](206)
[Lou Kang,Zhu Zhiyu,Ge Huilin]

2019 04 [Abstract](388)[PDF:1745KB](231)
[Liu Chengting,Liu Gang,Yan Zuoxiu]

2019 04 [Abstract](355)[PDF:1595KB](445)
[Fang Yu1,Gao Lei1,Liu Zhonghui1,Yang Xin2]

2019 04 [Abstract](502)[PDF:1329KB](245)
[Yang Donhua,Wang Zhixiang,Qiu Han]

2019 04 [Abstract](381)[PDF:1309KB](232)
[Wang Qun1,Li Fujuan1,Zhou Qian2]

2019 04 [Abstract](435)[PDF:1144KB](435)
[Sun Yonghui1,Wang Fujue1,Deng Peng2]

2019 04 [Abstract](428)[PDF:3803KB](229)
[Tang Jing,Yang Yi,Xu Mengge,Qiao Ziyang,Yu Siji,Huang Qiuying]

2019 04 [Abstract](354)[PDF:1626KB](407)