Home >>2019 04 issue list
[Zheng Wanrong,Zheng Tingting,Zhang Maoyin]

2019 04 [Abstract](112)[PDF:945KB](528)
[Liu Yifei1,Guo Hongyue2,Liu Xiaodong1]

2019 04 [Abstract](96)[PDF:976KB](299)
[Zhang Jiahuan1,2,Li Leijun1,2,Li Meizheng3,4,Mi Jusheng1,2,Xie Bin3,4]

2019 04 [Abstract](104)[PDF:2896KB](77)
[Chen Hong,Ma Yingcang,Yang Xiaofei,Xu Qiuxia]

2019 04 [Abstract](111)[PDF:1647KB](79)
[Tang Kezong1,Li Zuoyong2,Zhan Tangsen1,Li Fang1,Jiang Yunhao1]

2019 04 [Abstract](89)[PDF:1468KB](68)
[Xu Xiaoxia,Jiang Chunmao,Huang Chunmei]

2019 04 [Abstract](97)[PDF:1280KB](68)
[Lou Kang,Zhu Zhiyu,Ge Huilin]

2019 04 [Abstract](87)[PDF:1745KB](66)
[Liu Chengting,Liu Gang,Yan Zuoxiu]

2019 04 [Abstract](79)[PDF:1595KB](118)
[Fang Yu1,Gao Lei1,Liu Zhonghui1,Yang Xin2]

2019 04 [Abstract](86)[PDF:1329KB](62)
[Yang Donhua,Wang Zhixiang,Qiu Han]

2019 04 [Abstract](96)[PDF:1309KB](62)
[Wang Qun1,Li Fujuan1,Zhou Qian2]

2019 04 [Abstract](100)[PDF:1144KB](76)
[Tang Jing,Yang Yi,Xu Mengge,Qiao Ziyang,Yu Siji,Huang Qiuying]

2019 04 [Abstract](86)[PDF:1626KB](142)