Home >>2014 05 issue list
[Zheng Jian1,Zhang Jianbin1,Zhou Changsheng1,Wang Wenping2]

2014 05 [Abstract](892)
[Neusypin K A1,Proletarsky A V1,Shen Kai1,2,Liu Rongzhong2,Guo Rui2]

2014 05 [Abstract](735)
[Chen Sichun2,Li Jun1,Zhang Wei1,Wang Xinxing3,Lu Xiaoguang2]

2014 05 [Abstract](910)
[Hua Hanbing,Wang Jianxin,Liu Guangzu,Ban Tian]

2014 05 [Abstract](887)
[Wang Luxiao1,2,Huang Zhigang1,Zhao Yun1]

2014 05 [Abstract](716)
[Chen Yong,Zhao Huichang,Chen Si,Zhang Shuning]

2014 05 [Abstract](527)
[Feng Kai,Ying Zhanfeng,Wu Junji,Wan Meng]

2014 05 [Abstract](632)
[Zeng Jun1,Zhou Jie1,Sun Jiandong1,Xia Yandong1,Zhou Jun1,Bu Xiongzhu2]

2014 05 [Abstract](672)
[Li Chuanzhong1,Deng Yudong2,Su Weimin1,Gu Hong1,Ma Chao1,Chen Jinli3]

2014 05 [Abstract](1226)
[Yu Xiaohua1,2,Dong Jiannian1,Wang Hao1]

2014 05 [Abstract](841)
[Feng Deren1,Liu Mengfei1,Wang Shixiang1,Han Fucun1,Dai Yanling1, Duan Dawei1,He Shanhong1,Che Wenquan2,Xiong Ying2]

2014 05 [Abstract](604)
[Kong Lingrong1,Guo Xiaojuan2,Wang Hao1]

2014 05 [Abstract](746)
[Hou Jie,Mao Yaobin,Sun Jinsheng]

2014 05 [Abstract](591)
[Shi Xiaobin1,2,Deng Yudong2,Gu Hong1,Dong Tianqi2,Su Weimin1,Chen Jinli3]

2014 05 [Abstract](788)
[Guo Dongyan,Zhao Chunxia,Li Junxia,Ding Jundi]

2014 05 [Abstract](1159)