Home >>2008 06 issue list
[FANG Jian-shi1,2,LI Bao-yu2,ZHANG Ding-guo2]

2008 06 [Abstract](386)
[ZUO Xiao-bao1,LI Ai-qun2,SUN Xiang-hua1]

2008 06 [Abstract](656)
[CHEN Yang1,LIAO Zhen-qiang1,WANG Tao1,LIU Guo-xin1,2]

2008 06 [Abstract](871)
[LIU Da,GU Ke-qiu,HE Yong]

2008 06 [Abstract](735)
[WANG Ya-ping1,2,NIE Hong2,WANG Yong-juan1]

2008 06 [Abstract](563)
[LU Xin,ZHANG Hao,ZHOU Yan-huang,YU Yong-gang]

2008 06 [Abstract](756)
[LU Jun-min,LI Xiang-dong,MAO Dong-fang]

2008 06 [Abstract](622)
[ZHANG Qing-yong,CHANG Si-qin]

2008 06 [Abstract](640)
[WANG Liang-mo,WU Chang-feng,WANG Chen-zhi]

2008 06 [Abstract](712)
[CHEN Long-miao,QIAN Lin-fang]

2008 06 [Abstract](927)
[HUANG Min-rong,GAO Yong-hong,GU Xiao-hui]

2008 06 [Abstract](441)
[KONG Jian-shou,MU Yu-qiang,DAI Yue-wei,WANG Jian-yu]

2008 06 [Abstract](336)
[QIAN Yu-wen,WANG Fei,KONG Jian-shou,WANG Zhi-quan]

2008 06 [Abstract](697)
[SHEN Yan-xia,CHEN Jin-jun]

2008 06 [Abstract](495)
[ZHAO Zhao,WANG Zhi-hua,SHI Xiang-quan]

2008 06 [Abstract](735)
[GU Ji-hui,YANG Yi-fei,ZHOU Hong,ZHU Yin-xia]

2008 06 [Abstract](704)
[GUO Yan-fen1,TAN Xue-qin2]

2008 06 [Abstract](772)
[WANG Yong-jian1,2,YANG De-sen2]

2008 06 [Abstract](621)
[HU Lan-ping,GE Cun-wang,JIANG Guo-qing,SHI Jian]

2008 06 [Abstract](705)
[CAO Xin-fu1,2,YANG Yi1,LI Feng-sheng1,LI Yu-bing2,LIU Jian-xun1]

2008 06 [Abstract](527)