Home >>2009 06 issue list
[SUN Zhong-sheng1,BAO Gang2,LI Xiao-ning1]

2009 06 [Abstract](776)
[LIANG Rui-jun1,2,YE Wen-hua1,2,HUANG Xiang1,2]

2009 06 [Abstract](758)
[YU Chun-hua1,CHENG Xiao-jie2,YIN Xiao-chun1]

2009 06 [Abstract](740)
[TU Hu-bing,TENG Jun]

2009 06 [Abstract](625)
[WU Pan-long,KONG Jian-shou]

2009 06 [Abstract](701)
[ZHANG Min,CHEN Xin,LU Yu-ping]

2009 06 [Abstract](625)
[WANG Yang,GUO Ze-qing,JIANG Xiao-hai]

2009 06 [Abstract](1012)
[ZHAO Yan-jun,LUO Yu-fei,QI Yu-hui,XU Cheng]

2009 06 [Abstract](769)
[YIN Chun,HUANG Yan-yan,WANG Jian-yu,WANG Zhi-quan]

2009 06 [Abstract](469)
[GU Chen,HE Jin,WANG Ke-rang,ZHU Xiao-hua]

2009 06 [Abstract](422)
[ZHANG Jun-fang1,QIN Hong-xia2,JIA Jin3,WU Jun-ji1]

2009 06 [Abstract](759)
[WANG Tian-chi 1,FAN Tong-xiang 2,ZHANG Di 2,XIONG Dang-sheng 1]

2009 06 [Abstract](756)
[SHEN Wei1,2,ZHAO Jian-feng1,AI Feng-xiang1,Silayili Tuoheti1,YANG Shu-lin1]

2009 06 [Abstract](666)
[LU Jian-gang,CHEN Min-dong,XU Jian-qiang,SONG Yuan-yuan]

2009 06 [Abstract](471)
[LOU Rui1,WU Shu-bin1,TAN Yang1,ZHAO Zeng-li2]

2009 06 [Abstract](747)
[XU Yan-gui1,2,QIAN Huan-yan1,DU Hong-jun3]

2009 06 [Abstract](559)