Home >>2011 06 issue list
[JIANG Hai-tao,LI Qian-mu,LIAO Jun,ZHANG Hong]

2011 06 [Abstract](642)
[TANG Yang,ZHANG Hong,LI Qian-mu]

2011 06 [Abstract](450)
[LI Yuan-zhen12 ,LIAO Jian-xin2,ZHU Xiao-min2,LI Jun-qing1]

2011 06 [Abstract](521)
[MA Yue-yong1,WANG Hai-mei2,LIAO Jian-jun2]

2011 06 [Abstract](506)
[ZHU Jun,REN Ming-wu,YANG Zhang-jing,ZHAO Wei]

2011 06 [Abstract](855)
[YU Dong-jun,CHEN Yi-hua,YU Hai-ying]

2011 06 [Abstract](908)
[HE Yi-ming,ZHANG Gang-bing,QIAN Xian-yi]

2011 06 [Abstract](547)
[ZHOU Ling-ke,BO Yu-ming]

2011 06 [Abstract](390)
[XU Hui-gang12 ,XU Ben-lian2,ZHU Ji-hong1,GUO Zhi1]

2011 06 [Abstract](650)
[ZHANG Jian-hua,GE Hong-yu,LI Hong-sheng,FANG Li]

2011 06 [Abstract](396)
[GAO Xin-ling1,LU Bao-chun2]

2011 06 [Abstract](410)
[TAO Wei-jun1,FENG Hu-tian1,YU Lian-qing2]

2011 06 [Abstract](751)
[LU Bao-chun1,LI Jian-wen1,WANG Jing1,FENG Yi1,LI Chun-jian2]

2011 06 [Abstract](792)
[BU Xiong-zhu,ZHAO Wen,YU Ge-liang,LI Yun-long]

2011 06 [Abstract](764)
[DENG Shu-sheng,TAN Jun-jie]

2011 06 [Abstract](658)
[WU Mei-ping,ZHANG Jun,LIU Jing]

2011 06 [Abstract](382)
[ZU Li,LIANG Yi,WANG Hua-kun]

2011 06 [Abstract](709)
[YANG Jun1,YIN Xiao-chun1,LIU Zhong-hua2,QIAN Peng-bo1]

2011 06 [Abstract](617)
[XUE Cai-jun,TAN Wei,XU Fen-jin,DAI Jian-hua]

2011 06 [Abstract](657)
[XU Xin,MA Qian-li,ZHU Xu]

2011 06 [Abstract](590)
[WANG Zhi-hua,ZHAO Zhao,CAI Zheng-yu]

2011 06 [Abstract](494)
[LI Qin-hua1,TAN Ling-hua12,HANG Zu-sheng12,MAO Ai-qin1,PAN Ren-ming1]

2011 06 [Abstract](737)
[SHI Wen-yan12 ,LV Zhi-min1,LEI Wu2,XIA Ming-zhu2,WANG Feng-yun2, ZHANG Qi-ping3,ZHANG Yue-hua3]

2011 06 [Abstract](734)
[TAO Ying-yong,GAO Zhi-lin,BI Hui-ping,HU Zhao-xia, CHEN Shou-wen,WANG Lian-jun]

2011 06 [Abstract](587)
[YUE Hui-min,YANG Qian,LV You]

2011 06 [Abstract](432)