Home >>2013 06 issue list
[Guo Jian1,2,Ji Jingjing1,Yang Fan1,Yao Bin3]

2013 06 [Abstract](437)
[Yang Haigen1,Rui Xiaoting1,Liu Yixin1,Zhang Jianshu1,He Bin2]

2013 06 [Abstract](266)
[Chang Baoxian1,Ding Jie2,Zhu Junwu2,Zhang Yonglong2,3]

2013 06 [Abstract](268)
[Yu Yuecheng1,Liu Caisheng2,Sheng Jiagen2]

2013 06 [Abstract](202)
[Huang Wei,Wen Zhiping,Cheng Chu]

2013 06 [Abstract](343)
[Xu Lei,Li Qianmu,Zhu Baoping]

2013 06 [Abstract](328)
[Zhang Shengfeng,Xu Zhiliang,Wu Xiaobei,Huang Cheng]

2013 06 [Abstract](457)
[Du Yuejin1,2,3,Zhang Zhaoxin1,4,Wang Ke1,Yang Xiao1,Hu Ping1,Ren Lihao1]

2013 06 [Abstract](279)
[Zhou Wei,Zhang Hong,Li Qianmu,Guo Ping]

2013 06 [Abstract](221)
[Peng Haizai]

2013 06 [Abstract](241)
[Wang Shuiping1,2,3,Tang Zhenmin3,Chen Beijing1,2,Jiang Ye3]

2013 06 [Abstract](203)
[Wang Fang,Sheng Weixing,Ma Xiaofeng,Wang Hao]

2013 06 [Abstract](294)
[Ding Hongxing1,2,Dai Lili2,Shen Zhonghua1,Lu Jian1,Ni Xiaowu1]

2013 06 [Abstract](221)
[Cai Xiaowei,Tan Junjie,Zhang Mu,Zhang Wanglong,Ren Dengfeng]

2013 06 [Abstract](221)
[Zhang Huanhao,Chen Zhihua,Huang Zhengui,Jiang Xiaohai]

2013 06 [Abstract](216)
[Sun Xiaohui,Chen Zhihua,Xue Dawen]

2013 06 [Abstract](158)
[Li Kexiang,Zhang He,Ma Shaojie]

2013 06 [Abstract](184)
[Wang Jian1,Zhang Xuguang2,Kong Weihong2]

2013 06 [Abstract](157)
[Wang Guoping1,Rui Xiaoting1,Liu Liwei2,Yang Fufeng1]

2013 06 [Abstract](239)
[Sun Xiaoxia1,2,Shen Ruiqi1,Liu Wei1,Ye Yinghua1,Hu Yan1]

2013 06 [Abstract](342)
[Zhang Jianxin1,2,Cheng Xiang1,Zhang He1]

2013 06 [Abstract](359)
[Chen Xiaogang1,2,Sun Yu1,Peng Binbin1,Liu Yuanwei2]

2013 06 [Abstract](278)
[Chang Siqin,Lin Shusen,Li Bo]

2013 06 [Abstract](175)
[Wang Liangmo1,Hong Chao1,Chen Ronghua2,Yin Zhaoping2,Yang Xiangli2]

2013 06 [Abstract](274)
[Liu Rongxian1,Wu Huajie2,Qin Yongfa3,Cui Shouzhi1]

2013 06 [Abstract](301)
[Yao Keming1,2,Liu Yanbin1,Lu Yuping1,Guo Yurong3]

2013 06 [Abstract](260)
[Wang Ye,Zuo Hongfu,Cai Jing,Rong Xiang]

2013 06 [Abstract](218)
[Zhu Pinghua,Wang Xinjie,Wu Junyong,Chen Chunhong]

2013 06 [Abstract](193)
[Zheng Yanmin1,Zhang Yancai2,Han Yuqi1]

2013 06 [Abstract](111)