Home >>2019 06 issue list
[Wan Meng,Ying Zhanfeng,Zhang Xudong]

2019 06 [Abstract](643)[PDF:2028KB](844)
[Lei Yang,Xu Jing,Hao Qiang,Yang Li’na]

2019 06 [Abstract](769)[PDF:1496KB](601)
[Liu Jinsheng1,Cheng Weijie1,Chen Zeqi1,Zhang Junfang2,Zhu Xiaorong2,Liu Wei2,Ren Zuyi3]

2019 06 [Abstract](599)[PDF:1646KB](525)
[Tang Kezong1,Liu Bingxiang1,Zhan Tangsen1,Li Zuoyong2,Cai Huahui1]

2019 06 [Abstract](517)[PDF:1444KB](449)
[Wu Rui,Ma Jie,Ding Kailin]

2019 06 [Abstract](686)[PDF:1072KB](639)
[Wu Diying1,Li Ran1,Meng Fanbo2,Lu Yi1,Fu Taiyi1]

2019 06 [Abstract](453)[PDF:1095KB](377)
[Zhao Yiqian1,Wu Tianyu1,Gu Sen2,Li Yajun1,Ye Lin3]

2019 06 [Abstract](527)[PDF:3832KB](527)
[Zhao Penglong,Chen Yaohui,Dong Gang,Liu Yixin]

2019 06 [Abstract](522)[PDF:3040KB](336)
[Li Hongqiang1,2,Song Jie2,Xiao Junbo2,Qiu Ming2]

2019 06 [Abstract](492)[PDF:1656KB](377)
[Wang Jian1,Chen Xiong1,Xu Jinsheng1,Li Hongwen2]

2019 06 [Abstract](642)[PDF:1680KB](621)
[Cui Jiaqi1,Xu Ying2,Ruan Zijing3,Zhu Xiaokui4,Huang Xinhe3,Jia Xu1]

2019 06 [Abstract](472)[PDF:1001KB](384)
[Mi Chuanmin,Qian Yuanyuan]

2019 06 [Abstract](555)[PDF:1149KB](383)