Home >>2019 06 issue list
[Wan Meng,Ying Zhanfeng,Zhang Xudong]

2019 06 [Abstract](712)[PDF:2028KB](890)
[Lei Yang,Xu Jing,Hao Qiang,Yang Li’na]

2019 06 [Abstract](917)[PDF:1496KB](650)
[Liu Jinsheng1,Cheng Weijie1,Chen Zeqi1,Zhang Junfang2,Zhu Xiaorong2,Liu Wei2,Ren Zuyi3]

2019 06 [Abstract](698)[PDF:1646KB](572)
[Tang Kezong1,Liu Bingxiang1,Zhan Tangsen1,Li Zuoyong2,Cai Huahui1]

2019 06 [Abstract](573)[PDF:1444KB](496)
[Wu Rui,Ma Jie,Ding Kailin]

2019 06 [Abstract](777)[PDF:1072KB](702)
[Wu Diying1,Li Ran1,Meng Fanbo2,Lu Yi1,Fu Taiyi1]

2019 06 [Abstract](502)[PDF:1095KB](418)
[Zhao Yiqian1,Wu Tianyu1,Gu Sen2,Li Yajun1,Ye Lin3]

2019 06 [Abstract](587)[PDF:3832KB](567)
[Zhao Penglong,Chen Yaohui,Dong Gang,Liu Yixin]

2019 06 [Abstract](602)[PDF:3040KB](366)
[Li Hongqiang1,2,Song Jie2,Xiao Junbo2,Qiu Ming2]

2019 06 [Abstract](563)[PDF:1656KB](420)
[Wang Jian1,Chen Xiong1,Xu Jinsheng1,Li Hongwen2]

2019 06 [Abstract](715)[PDF:1680KB](654)
[Cui Jiaqi1,Xu Ying2,Ruan Zijing3,Zhu Xiaokui4,Huang Xinhe3,Jia Xu1]

2019 06 [Abstract](527)[PDF:1001KB](418)
[Mi Chuanmin,Qian Yuanyuan]

2019 06 [Abstract](603)[PDF:1149KB](412)