Home >>2000 No.05 issue list
[LiShijin YangJingyu JinZhong]

2000 No.05 [Abstract](732)[PDF:193KB](574)
[ChenJilin LuBaochun① ZhangShiqi ①]

2000 No.05 [Abstract](606)[PDF:145KB](541)
[TongYichuan WuFeng ①]

2000 No.05 [Abstract](619)[PDF:157KB](572)
[DengDegui WangXia ZhangBaoguang MaYumin HuJianwu ①]

2000 No.05 [Abstract](545)[PDF:152KB](561)
[WuDehong ZhengLi GengJihui LiHongzhi]

2000 No.05 [Abstract](370)[PDF:188KB](521)
[GunKeqiu QianLinfang HouBaolin]

2000 No.05 [Abstract](748)[PDF:163KB](560)
[SongYunxue ShiYongsheng WangXiaoming]

2000 No.05 [Abstract](682)[PDF:130KB](612)
[WuYong ChenXiaohua XuCheng]

2000 No.05 [Abstract](646)[PDF:153KB](599)
[XuHong ZhaoKeding XuHongguang WuShenglin]

2000 No.05 [Abstract](731)[PDF:159KB](607)
[QianXuezhong XuWenbo]

2000 No.05 [Abstract](368)[PDF:151KB](625)
[JiangJinshui LiXingguo WuWen]

2000 No.05 [Abstract](388)[PDF:159KB](560)
[ZhongQin LuZhe ChenQianqiao]

2000 No.05 [Abstract](503)[PDF:187KB](546)
[WangYawei HeAnzi ① LiuXiaoran ① JiYunjin ① BianBaomin ①]

2000 No.05 [Abstract](559)[PDF:173KB](647)
[YuYonggang ShaoJiangdong]

2000 No.05 [Abstract](566)[PDF:161KB](571)
[HuangZhengxiang GaoSenli LiLiangwei ChenHuiwu]

2000 No.05 [Abstract](700)[PDF:127KB](542)
[( Deptartment of Urban Const ruct ion Eng ineering , ¹ Deptartment of Mechanical and Elect rical Eng ineering , Nanjing Architectural and Civil Eng ineering Institute, Nanjing 210009)
( 4 Nanjing Ast ronomical Instrument s Research Center, Academia Sinica, Nanjing 210042)]

2000 No.05 [Abstract](606)[PDF:153KB](606)
[WuQiang WangHengzhi ShiLianjie]

2000 No.05 [Abstract](528)[PDF:157KB](587)
[FangZhijie LiaoFenmei MaoWenyong JiangAiqing SunDongping LuLude]

2000 No.05 [Abstract](566)[PDF:157KB](630)