Home >>1998 No.06 issue list
[Ding Qinghai Zhuang Zhihong L u Jianwei Zhang Qingtai]

1998 No.06 [Abstract](189)[PDF:186KB](430)
[Zhang Zhongxiong L i Zhiqing1]

1998 No.06 [Abstract](320)[PDF:134KB](444)
[Zhao Huichang Cheng Qiang L iu Jingping Den Xuebo Zhang Jianhui]

1998 No.06 [Abstract](363)[PDF:125KB](557)
[Huang Jianxin Hong Peisun Suo L isheng1 Wu Junji2]

1998 No.06 [Abstract](373)[PDF:189KB](501)
[Kong Deren Meng Yingjun1 L i Yongxin Zhang Yue]

1998 No.06 [Abstract](320)[PDF:158KB](471)
[Hou Baolin Qian L infang Yuan Rensu]

1998 No.06 [Abstract](304)[PDF:156KB](497)
[L uo L ianzhen Xu Minyou Han Junli Cao Yong1]

1998 No.06 [Abstract](315)[PDF:170KB](435)
[Yang Xujie Huang Hairong L iu Xiaoheng L u L ude Wang Xin]

1998 No.06 [Abstract](346)[PDF:154KB](715)
[Wang Fuxiang Bao Xunxiang L iu Jingwen]

1998 No.06 [Abstract](339)[PDF:138KB](380)
[Zheng Baimei Zhang Gongxuan1 Zhu Baoping1 Chen Liangkuan1]

1998 No.06 [Abstract](398)[PDF:148KB](448)
[Shen Guidi L i Jianping Zhou Chuanwei Yang Feng]

1998 No.06 [Abstract](413)[PDF:158KB](476)
[Wei Zhihui Cheng Jun]

1998 No.06 [Abstract](446)[PDF:185KB](425)
[Feng Yu Jin L ixia1]

1998 No.06 [Abstract](165)[PDF:182KB](449)
[Shan Huaning]

1998 No.06 [Abstract](280)[PDF:158KB](541)