Home >>1998 No.06 issue list
[Ding Qinghai Zhuang Zhihong L u Jianwei Zhang Qingtai]

1998 No.06 [Abstract](275)[PDF:186KB](559)
[Zhang Zhongxiong L i Zhiqing1]

1998 No.06 [Abstract](520)[PDF:134KB](560)
[Zhao Huichang Cheng Qiang L iu Jingping Den Xuebo Zhang Jianhui]

1998 No.06 [Abstract](585)[PDF:125KB](710)
[Huang Jianxin Hong Peisun Suo L isheng1 Wu Junji2]

1998 No.06 [Abstract](632)[PDF:189KB](675)
[Kong Deren Meng Yingjun1 L i Yongxin Zhang Yue]

1998 No.06 [Abstract](556)[PDF:158KB](609)
[Hou Baolin Qian L infang Yuan Rensu]

1998 No.06 [Abstract](539)[PDF:156KB](643)
[L uo L ianzhen Xu Minyou Han Junli Cao Yong1]

1998 No.06 [Abstract](557)[PDF:170KB](564)
[Yang Xujie Huang Hairong L iu Xiaoheng L u L ude Wang Xin]

1998 No.06 [Abstract](612)[PDF:154KB](973)
[Wang Fuxiang Bao Xunxiang L iu Jingwen]

1998 No.06 [Abstract](569)[PDF:138KB](510)
[Zheng Baimei Zhang Gongxuan1 Zhu Baoping1 Chen Liangkuan1]

1998 No.06 [Abstract](633)[PDF:148KB](632)
[Shen Guidi L i Jianping Zhou Chuanwei Yang Feng]

1998 No.06 [Abstract](627)[PDF:158KB](576)
[Wei Zhihui Cheng Jun]

1998 No.06 [Abstract](660)[PDF:185KB](584)
[Feng Yu Jin L ixia1]

1998 No.06 [Abstract](265)[PDF:182KB](553)
[Shan Huaning]

1998 No.06 [Abstract](527)[PDF:158KB](769)